Individuell pensjonssparing ned nesten 30 prosent

Nordmenn har spart langt mindre i individuell pensjon (IPS) ved første kvartal 2022, enn til samme tid i fjor. IPS-innbetalingene utgjorde ca. 250 millioner kroner – ned 29 prosent sammenlignet med første kvartal 2021. Det viser Finans Norges kvartalsvise markedsstatistikk fra livsforsikringsselskapene.

Maksgrensen for IPS-sparing ble kraftig redusert med virkning fra 1. januar 2022. Frem til utgangen av fjoråret har man kunnet spare inntil 40 000 kroner årlig i individuell pensjonssparing, men Støre-regjeringen har redusert denne muligheten til 15 000 kroner i året, tilsvarende 1250 kroner i måneden.

– Det er naturlig å se sparereduksjonen i sammenheng med den nye maksgrensen for IPS. Siden ordningen ble opprettet i 2017, har vi sett en sterk økning hvert år i hvor mye nordmenn sparer. I år går imidlertid sparingen kraftig tilbake, sier direktør for livsforsikring og pensjon Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Innbetalinger til individuell pensjonssparing (IPS)


Regler for IPS

Hvor mye kan du spare?

 • Fra 2022 kan du maksimalt spare 15 000 kroner per år (tidligere 40 000 kr).
 • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.

Når kan du ta ut alderspensjon?

 • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
 • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned. Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.

Skatt

 • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du en skattefordel på 3 300 kr (22 prosent). Frem til 2022 var maksgrensen 40 000, som ga en skattefordel på 8 800 kr.
 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
 • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).


Latest news

 1. Arctic Insurance -

  Pensjon fra første krone

  I helgen ble regjeringspartiene og FrP enig om en stor endring i pensjonslovverket. Det legges opp til at alle ansatte; uavhengig av alder, stillingsprosent og lønn skal ha pensjon fra første krone.

 2. Arctic Insurance -

  Ny "G" per 1. mai 2021 er på plass

  Årets trygdeoppgjør gir pensjonistene en høyere økning enn lønnsveksten i frontfagene.I dag ble trygdeoppgjøret avklart. Årets trygdeoppgjør gir pensjonistene en høyere økning enn lønnsveksten i frontfagene.