LO-Kongressen vedtok i dag LO's pensjonspolitikk for de neste tre årene.

Utdrag fra artikkel I FriFagbevegelse 3. juni 2022

Dette mener LO må gjøres:

Avtalefestet sliterordning

Sliterordningen ble innført i 2018 og finansieres med en begrenset pott penger som kommer til å bli brukt opp. Ordningen må styrkes, mener LO.

Hva er «slitertillegget» i privat sektor?

Det er en avtale mellom partene i arbeidslivet som kom på plass i tariffoppgjøret i 2018.

De som kan søke er folk som har fått innvilget avtalefestet pensjon, er mellom 62–64 år når de vil ta ut slitertillegget, og har tjent mindre enn 720.000 kroner i gjennomsnitt de siste tre åra.

Tillegget er nå magert og utgjør rundt 3500 kroner i året, for folk født i 1957. Tillegget vil bli høyere ettersom pensjonsutbetalingene fra Folketrygden blir dårligere, og vil for eksempel være rundt 25.000 kroner i året for folk født i 1963.

Folketrygden

Her er forslag til hva LO mener bør utredes for å gi sliterne en bedre pensjon.

 • Et fast tillegg i Folketrygden, basert på antall år du har jobbet, men uavhengig av hvor mye du har tjent.
 • Et annet alternativ er en ordning i Folketrygden som bygger på prinsippene i sliterordningen. (Les mer om sliterordningen nederst i saken.)
 • Det er også andre alternativer som bør utredes, mener LO.

Tjenestepensjon

 • LO vil at minstesatsen for tjenestepensjon økes til 4 prosent, i første omgang. Dagens minstesats er 2 prosent.
 • LO vil også utrede ordninger for slitere i både privat tjenestepensjon, og i offentlig tjenestepensjon.

Uføre

 • LO vil arbeide for en høyere alders- og uførepensjon til folk som blir delvis uføre underveis i yrkeslivet og som senere får økt sin uføregrad.
 • Uføres alderspensjon må skjermes mot levealdersjustering, fordi de på grunn av helsa ikke kan jobbe lengre. (Les mer om hva levealdersjustering er lenger ned i saken.)
 • Opptjening av alderspensjon for uføre må skje til de fyller 67 år. I dag er opptjeningen bare til de fyller 62 år.
 • Taket på samlet uføretrygd må fjernes.
 • Barnetilleggene for uføre må videreføres og økes.

Latest news

 1. Arctic Insurance -

  Pensjon fra første krone

  I helgen ble regjeringspartiene og FrP enig om en stor endring i pensjonslovverket. Det legges opp til at alle ansatte; uavhengig av alder, stillingsprosent og lønn skal ha pensjon fra første krone.

 2. Arctic Insurance -

  Individuell pensjonssparing ned nesten 30 prosent

  Nordmenn har spart langt mindre i individuell pensjon (IPS) ved første kvartal 2022, enn til samme tid i fjor. IPS-innbetalingene utgjorde ca. 250 millioner kroner – ned 29 prosent sammenlignet med første kvartal 2021. Det viser Finans Norges kvartalsvise markedsstatistikk fra livsforsikringsselskapene.

 3. Arctic Insurance -

  Ny "G" per 1. mai 2021 er på plass

  Årets trygdeoppgjør gir pensjonistene en høyere økning enn lønnsveksten i frontfagene.I dag ble trygdeoppgjøret avklart. Årets trygdeoppgjør gir pensjonistene en høyere økning enn lønnsveksten i frontfagene.