Månedskommentar Juli 2023

Fondsindeksen på Oslo Børs steg med 3,1% i juli, mens den nordiske VINX indeksen falt med -3,8% (målt i norske kroner). Eiendom ble sterkeste sektor i Norden, mens sektorene teknologi, forsyning og helse falt. I Norge bidro energisektoren til oppgang, med 1,1% poeng kontribusjon til markedsoppgangen på 3,1%. Resultatsesongen har så langt vært blandet målt mot forventningene. Særlig selskaper innen materialsektoren har levert svakere tall enn forventet i Norden. Ute i verden fortsatte det amerikanske aksjemarkedet oppgangen. S&P 500 indeksen i USA steg med 3,1%. 
 

Nordisk kreditt fortsatte den positive trenden i juli, i et ellers sedvanlig stille sommermarked. DNBs nordiske high yield indeks steg med 0,6%. Korte renter fortsatte opp. 3-måneders NIBOR rente steg fra 4,37% til 4,68% denne måneden. Lange statsrenter steg noe. Amerikansk 10-årig statsrente økte fra 3,83% til 3,96%. Norsk 10-årig statsrente steg fra 3,66% til 3,85%. 

Amerikansk inflasjon for juni falt til 3,0% år/år. Dette var ned fra 4,0% foregående måned. Kjerneinflasjonen er høyere, 4,8%, men lavere enn forventede 5,0% og ned fra 5,3% foregående måned. Den amerikanske sentralbanken økte renten med 25 bp til 5,25-5,50% og den europeiske sentralbanken økte renten med 25 bp til 3,75%. Både FED og ECB sier det kan være mulig med videre renteøkninger, men at dette vil være «data dependent» - avhengig av utviklingen i økonomiske data. 

Norske kroner styrket seg i juli, med 6% mot amerikanske dollar og 5% mot euro. En årsak til kronestyrkelsen kan være at Norges Bank er mer tydelig på videre renteøkninger enn FED og ECB. Norges Bank sier man "mest sannsynlig" setter renten videre opp i august, og ser for seg at styringsrenten kan øke til 4,25% (fra 3,75% i dag). 

Olje og metallpriser steg i juli, mens de fleste matpriser falt. Brent oljepris steg fra 75 til 86 dollar per fat. Prisene på jernmalm, aluminium og kobber steg med henholdsvis 2%, 4% og 6%. Prisene på soya, mais og ris falt med henholdsvis -5%, -6% og -13%. Hveteprisen steg derimot med 11%. Det ble brudd i kornavtalen mellom Russland og Ukraina denne måneden. 

Faren for resesjon synes noe mindre. Amerikansk BNP-vekst for 2. kvartal ble 2,4% annualisert, og BNP-vekst i eurosonen ble 0,6% år/år. Begge deler var bedre enn forventet. International Monetary Fund (IMF) økte i juli anslagene for global økonomisk vekst med 0,2% poeng til 3,0%. Utsiktene for USA, Europa og Japan ble oppjustert, mens Kina ble holdt uendret.   

Makrotall fra Kina fortsetter å komme inn på den svake siden. BNP-vekst for 2. kvartal endte på 6,3% år/år mot 7,3% forventet. Konsumprisindeksen for juni endte på 0% mot +0,2% forventet. En artikkel i Wall Street Journal meldte at «Deflation Looms in China as Rebound Loses Steam». Innkjøpssjefindeksen PMI industri for juli kom inn på 49,3, den fjerde måneden på rad som indikerer kontraksjon (under 50). PMI tjenester kom inn på 51,5, ned fra 53,2 i juni. Politbyrået, kommunistpartiets høyeste beslutningsorgan, annonserte tiltak for å støtte eiendomssektoren, og den nasjonale reformkommisjonen offentliggjorde initiativer for å få fart på konsumet i landet. 

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Markedkommentar august 2023

  Det nordiske aksjemarkedet steg (i NOK) i august hovedsakelig som følge av 17% oppgang for tungvekteren Novo Nordisk, som vekter rett i underkant av 20% i Vinx-indeksen. Oslo Børs fondsindeks, S&P 500 og verdensindeksen falt alle noe tilbake.

 2. Arctic Asset Management -

  Euro Stars 2023

  Our Fixed Income team was recently awarded a solid ranking in the Euro Stars 2023 guide, CityWire's annual list of Europe's top-performing fund managers.

 3. Arctic Asset Management -

  Månedskommentar Juni 2023

  Aksjemarkedene så en sideveis utvikling i Norden i juni mens store teknologiaksjer bidro til solid oppgang for USA og verdensindeksen. Ny optimisme innen kunstig intelligens bidro til at Nasdaq ledet an for både juni og første halvår (+32%). Halvlederselskapet NVIDIA ventes å være blant de fremste til å kapitalisere på kunstig intelligens og har vært vinneren med en oppgang på 189% hittil i år. Første halvår var det beste på Nasdaq siden 1983.

 4. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden - Hvor i markedet ser vi vekst og lønnsomhet?

  Sommeren står for døren, og vi har snart en ny resultatsesong foran oss med tall for andre kvartal. I forkant av dette tar vi for oss hvor våre forvaltere ser vekst- og investeringsmuligheter innen de ulike sektorene. Porteføljeforvalter Alexander Larstedt Lager og analytiker Arild Huitfeldt er på plass i studio hos Albert Collett.