Månedskommentar Juli 2023

Fondsindeksen på Oslo Børs steg med 3,1% i juli, mens den nordiske VINX indeksen falt med -3,8% (målt i norske kroner). Eiendom ble sterkeste sektor i Norden, mens sektorene teknologi, forsyning og helse falt. I Norge bidro energisektoren til oppgang, med 1,1% poeng kontribusjon til markedsoppgangen på 3,1%. Resultatsesongen har så langt vært blandet målt mot forventningene. Særlig selskaper innen materialsektoren har levert svakere tall enn forventet i Norden. Ute i verden fortsatte det amerikanske aksjemarkedet oppgangen. S&P 500 indeksen i USA steg med 3,1%. 
 

Nordisk kreditt fortsatte den positive trenden i juli, i et ellers sedvanlig stille sommermarked. DNBs nordiske high yield indeks steg med 0,6%. Korte renter fortsatte opp. 3-måneders NIBOR rente steg fra 4,37% til 4,68% denne måneden. Lange statsrenter steg noe. Amerikansk 10-årig statsrente økte fra 3,83% til 3,96%. Norsk 10-årig statsrente steg fra 3,66% til 3,85%. 

Amerikansk inflasjon for juni falt til 3,0% år/år. Dette var ned fra 4,0% foregående måned. Kjerneinflasjonen er høyere, 4,8%, men lavere enn forventede 5,0% og ned fra 5,3% foregående måned. Den amerikanske sentralbanken økte renten med 25 bp til 5,25-5,50% og den europeiske sentralbanken økte renten med 25 bp til 3,75%. Både FED og ECB sier det kan være mulig med videre renteøkninger, men at dette vil være «data dependent» - avhengig av utviklingen i økonomiske data. 

Norske kroner styrket seg i juli, med 6% mot amerikanske dollar og 5% mot euro. En årsak til kronestyrkelsen kan være at Norges Bank er mer tydelig på videre renteøkninger enn FED og ECB. Norges Bank sier man "mest sannsynlig" setter renten videre opp i august, og ser for seg at styringsrenten kan øke til 4,25% (fra 3,75% i dag). 

Olje og metallpriser steg i juli, mens de fleste matpriser falt. Brent oljepris steg fra 75 til 86 dollar per fat. Prisene på jernmalm, aluminium og kobber steg med henholdsvis 2%, 4% og 6%. Prisene på soya, mais og ris falt med henholdsvis -5%, -6% og -13%. Hveteprisen steg derimot med 11%. Det ble brudd i kornavtalen mellom Russland og Ukraina denne måneden. 

Faren for resesjon synes noe mindre. Amerikansk BNP-vekst for 2. kvartal ble 2,4% annualisert, og BNP-vekst i eurosonen ble 0,6% år/år. Begge deler var bedre enn forventet. International Monetary Fund (IMF) økte i juli anslagene for global økonomisk vekst med 0,2% poeng til 3,0%. Utsiktene for USA, Europa og Japan ble oppjustert, mens Kina ble holdt uendret.   

Makrotall fra Kina fortsetter å komme inn på den svake siden. BNP-vekst for 2. kvartal endte på 6,3% år/år mot 7,3% forventet. Konsumprisindeksen for juni endte på 0% mot +0,2% forventet. En artikkel i Wall Street Journal meldte at «Deflation Looms in China as Rebound Loses Steam». Innkjøpssjefindeksen PMI industri for juli kom inn på 49,3, den fjerde måneden på rad som indikerer kontraksjon (under 50). PMI tjenester kom inn på 51,5, ned fra 53,2 i juni. Politbyrået, kommunistpartiets høyeste beslutningsorgan, annonserte tiltak for å støtte eiendomssektoren, og den nasjonale reformkommisjonen offentliggjorde initiativer for å få fart på konsumet i landet. 

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Mars 2024

    Mars ble en bra børsmåned internasjonalt, og det var bredde i oppgangen med alle sektorer i S&P500 og nær alle sektorer på Oslo Børs og i Norden opp. En god måned også for kreditt, med stigning i DNBs Nordiske High Yield indeks og fall i kredittpåslagene både i USA og Europa. Sentralbankene signaliserte reduserte forventninger til fremtidige rentekutt, og ble mer tydelige på når første rentekutt kommer. Markedet priset som følge inn færre rentekutt enn tidligere.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Februar 2024

    Bedring i makroøkonomiske nøkkeltall ga oppgang for både statsrenter og aksjemarked i februar. Den nordiske Vinx-indeksen, amerikanske S&P 500 og verdensindeksen viste god månedsavkastning, mens det norske aksjemarkedet (OSEFX i NOK) berget seg på riktig side av streken i februar. Som i 2023, var det spredning i feltet der noen få, store aksjer sto for mye av avkastningen.