Markedskommentar Februar 2024

Bedring i makroøkonomiske nøkkeltall ga oppgang for både statsrenter og aksjemarked i februar. Den nordiske Vinx-indeksen, amerikanske S&P 500 og verdensindeksen viste god månedsavkastning, mens det norske aksjemarkedet (OSEFX i NOK) berget seg på riktig side av streken i februar. Som i 2023, var det spredning i feltet der noen få, store aksjer sto for mye av avkastningen.

I Norden (MSCI Nordic) hadde aksjer innen syklisk konsum, helse og finans sterkest utvikling i februar. Innen syklisk konsum gjorde Volvo Cars, etter svak utvikling over en lengre periode, ett hopp opp 38 % etter bedre enn forventet Q4-resultat. I tillegg vil Volvo Carsdele ut deler av Polestar til aksjonærene, og ikke lenger finansiere selskapet.

De svakeste sektorene var energi, eiendom og materialer. Innen energi leverte tungvekteren Equinorgodkjente resultater for fjerde kvartal, men skuffet markedet med sin guidingrundt utbytte og kapitalallokering.

Rapporteringssesongen for fjerde kvartal har vært på den svake siden med kutt i analytikerestimatene. De fleste sektorer så estimatkutt i Norden med de største kuttene innen energi-og materialsektorene. På den positive siden var blant annet norsk sjømat og store, svenske banker.

Global industri-PMI steg 0,4 punkter til 50,3 i februar, som er på den positive siden av nøytralnivået på 50, men impliserer svak vekst. Med sterkere tjeneste-PMI’erventes global compositePMI til rundt 52. USA har vist positive tegn på makrofronten over en lengre periode, mens Europa, der tallene har vært svake, har snudd oppover igjen etter nyttår. I USA viste Atlanta Fedssiste lønnsvekstundersøkelse 5,0 % årsvekst.

Konsumpriser i den vestlige verden har falt tilbake fra høye nivåer, men fortsetter å rapporteres over sentralbankenes mål og faller ikke like raskt som mange hadde sett for seg. Den amerikanske konsumprisindeksen falt tilbake til en årstaktpå 3,2 % i januar, mens kjerne-KPI falt til 3,9 % som var over konsensus’ forventning. Powell snakket om oppsiderisiko på inflasjonen. I Norge falt KPI og kjerne-KPI til hhv 4,7 % og 5,3 %.

Lange statsrenter steg på sterkere makroøkonomiske nøkkeltall (inkludert inflasjon) i februar. Ettersom kortrentene holdt seg relativt stabile så er rentekurven i USA mindre invertert enn ved årsskiftet.

I kredittmarkedene fortsatte DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks sin sterke utvikling og var opp 1,0 % i februar og 3,0 % så langt i år. Oljeselskaper hadde en god måned i høyrentemarkedet, mens finans hadde en tøffere måned. Kredittpåslagene falt i Norden, Europa og USA i februar.

Oljeprisen beveget seg noe oppover i februar. OPEC+, ledet an av Saudi Arabia og Russland, har blitt enige om å utvide kartellets frivillige kutt på 2,2m fat/dag ut 2024. Naturgassprisen fortsetter å tynges av høye varelagre etter en mild vinter og gode vindforhold for vindmøller i Europa. Basemetallene kobber, aluminium, sink og jernmalm falt tilbake. Matråvarene hvete, soyabønner og mais falt også tilbake.

Den norske kronen fortsatte å svekke seg mot euro, dollar og gull i februar.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Biotech hitting the news

    This morning, Ulrica Slåne Bjerke, portfolio manager and CIO for our healthcare funds Arctic Aurora LifeScience and Biotech Select, was invited to Dagens Industri’s TV Börsmorgon. She commented on topics currently in focus regarding the sector, obesity stocks Novo and Lilly, falling interest rates positive for biotech, Novavax share price soaring as well as some Swedish med tech companies having an uphill day.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar April 2024

    Oslo Børs var sterkeste aksjemarked i Norden i april hjulpet av oppgang i råvarepriser, god fart i shipping og en svakere krone. Den nordiske Vinx-indeksen (i NOK) leverte også positiv avkastning. Amerikanske S&P 500 og verdensindeksen falt tilbake med motvind i økte amerikanske langrenter. Flere av de store amerikanske tech-selskapene leverte Q1-resultater bedre enn konsensus forventning og har dermed drevet mye av kursoppgangen mot slutten av måneden.