Arctic Midt i Måneden - Det er på tide å kalle på spesialistene

Vi er midt i en rivende utvikling innen farmasi og bioteknologi som leverer rekordavkastning for de som velger riktige selskap. Samtidig er det stor risiko for å treffe feil om man ikke har tilgang på spesialistkompetanse innen dette særdeles komplekse investeringsfeltet.

Ulrica Slåne Bjerke, forvalter for Arctic Aurora LifeScience, er i studio for å fortelle hvordan de skaper avkastning for fondet som har levert 160% siden oppstart i 2016.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Biotech hitting the news

    This morning, Ulrica Slåne Bjerke, portfolio manager and CIO for our healthcare funds Arctic Aurora LifeScience and Biotech Select, was invited to Dagens Industri’s TV Börsmorgon. She commented on topics currently in focus regarding the sector, obesity stocks Novo and Lilly, falling interest rates positive for biotech, Novavax share price soaring as well as some Swedish med tech companies having an uphill day.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar April 2024

    Oslo Børs var sterkeste aksjemarked i Norden i april hjulpet av oppgang i råvarepriser, god fart i shipping og en svakere krone. Den nordiske Vinx-indeksen (i NOK) leverte også positiv avkastning. Amerikanske S&P 500 og verdensindeksen falt tilbake med motvind i økte amerikanske langrenter. Flere av de store amerikanske tech-selskapene leverte Q1-resultater bedre enn konsensus forventning og har dermed drevet mye av kursoppgangen mot slutten av måneden.