Markedskommentar september 2023

Norsk oppgang drevet av energi

Historisk er september svakeste måned i aksjemarkedet, og denne måneden var intet unntak. Nordiske VINX benchmark falt med -1,7 % (målt i NOK), MSCI World falt med -4,4 %, og amerikanske S&P 500 falt med -4,9 %. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med +2,8 % og nådde ny ‘all-time high’, løftet av aksjer innen olje og energi. Blant sektorene i Norden var energi og kommunikasjonstjenester inkludert telekom på topp, mens kraftforsyning og eiendom kom på bunn. I USA var tema i markedet bl.a. renteoppgang, streik ved bilfabrikkene, og budsjettforhandlinger. 

Lange renter steg mer enn korte renter i september. Rentekurven ble dermed mindre ‘invertert’, ikke ved at korte renter falt, men ved at lange renter steg. Dette indikerer at markedet tror på renter som er ‘higher for longer’, men også mindre sannsynlighet for svak økonomisk vekst. Amerikansk årlig BNP-vekst for 2. kvartal ble rapportert til 2,1 %. Amerikansk 10-årig statsrente hoppet fra 4,1% til 4,6%. Norsk 10-årig statsrente steg fra 3,8 % til 4,0 %, mens 3 måneders NIBOR-rente var flat på 4,7 %. 

  Riksbanken i Sverige og Norges Bank hevet renten. Som forventet hevet Norges Bank med 25 basispunkter til 4,25 %. Mer uventet var det at renten «trolig» heves ytterligere 25 basispunkter i desember. Og banken skriver at «trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover». Svenske Riksbanken hevet også renten med 25 basispunkter til 4,0 %, og rentebanen viser at den kan komme til å heves ytterligere. Norske og svenske kroner stryket seg med 2-3 % mot euro i september. I USA holdt FED styringsrenten uendret, mens ECB økte med 25 basispunkter. 

Kredittmarkedet hadde en OK måned. I sum steg DNBs nordiske høyrenteindeks med 0,6 % i september. Obligasjoner spreadet litt inn i Norge og i Europa, men spreadet noe ut i Sverige og i USA. Energi og shipping er fremdeles relative vinnere, mens eiendom er utfordrende. Aktiviteten i det nordiske obligasjonsmarkedet er høy, med mange nye utstedelser. 

Oljeprisen steg, mens andre råvarer var mer blandet. Saudi Arabia og Russland annonserte tidlig i september at de vil fortsette sine produksjonskutt ut året; dette inkluderer Saudi Arabias ekstrakutt på 1 million fat per dag. Brent olje for desember-levering steg fra 86 til 92 dollar per fat. Matvarepriser som hvete, ris og soyabønner falt med -5-6 % i september. Metallpriser var mer blandet, med 8 % oppgang for aluminium, 1 % oppgang for jernmalm, mens gull falt med nesten -5%.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Mars 2024

    Mars ble en bra børsmåned internasjonalt, og det var bredde i oppgangen med alle sektorer i S&P500 og nær alle sektorer på Oslo Børs og i Norden opp. En god måned også for kreditt, med stigning i DNBs Nordiske High Yield indeks og fall i kredittpåslagene både i USA og Europa. Sentralbankene signaliserte reduserte forventninger til fremtidige rentekutt, og ble mer tydelige på når første rentekutt kommer. Markedet priset som følge inn færre rentekutt enn tidligere.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Februar 2024

    Bedring i makroøkonomiske nøkkeltall ga oppgang for både statsrenter og aksjemarked i februar. Den nordiske Vinx-indeksen, amerikanske S&P 500 og verdensindeksen viste god månedsavkastning, mens det norske aksjemarkedet (OSEFX i NOK) berget seg på riktig side av streken i februar. Som i 2023, var det spredning i feltet der noen få, store aksjer sto for mye av avkastningen.