Markedkommentar august 2023

Det nordiske aksjemarkedet steg (i NOK) i august hovedsakelig som følge av 17% oppgang for tungvekteren Novo Nordisk, som vekter rett i underkant av 20% i Vinx-indeksen. Oslo Børs fondsindeks, S&P 500 og verdensindeksen falt alle noe tilbake.

I Norden generelt var det aksjer innen helse, energi og teknologi som gikk sterkest i august. Aksjekursen til Novo Nordisk steg kraftig etter at selskapet annonserte resultater fra kliniske studier. Studien som inkluderte hele 17.600 pasienter, viste at slankemedisinen Wegovy reduserte risikoen for alvorlige hjerteproblemer og hjerterelatert død med 20%. Novo Nordisk var ved månedsslutt Europas største selskap målt i markedsverdi etter en oppgang på 68% det siste 12 måneder. De svakeste sektorene i Norden var industri, syklisk konsum og kraft.

Rapporteringssesongen i Norden var totalt sett svak med flere skuffelser enn positive overraskelser relativt til analytikernes forventninger. Aksjekursene reagerte i gjennomsnitt mer negativt til resultatslippene enn man har sett på en god stund. Både selskapene selv og analytikerne har i ettertid tatt ned sine resultatestimater for 2023 og 2024.

Preliminære PMI’er er forventet å ha svekket seg i august med global PMI ned til under 51, noe som er tredje måned med svekkelse. Industri (manufacturing) PMI har vært på den svake siden i lengre tid, mens tjeneste-PMI svekket seg betydelig under måneden. Lønnsveksten holder seg på sterke nivåer. I USA viste Atlanta Feds siste lønnsvekstundersøkelse 5,7% årsvekst i juli, opp ifra juni.

Konsumpriser i den vestlige verden holder seg fortsatt på høye nivåer. Den amerikanske konsumprisindeksen har imidlertid falt betydelig tilbake de siste månedene, men var noe opp til en årstakt på 3,2% i juli. Kjerne-KPI falt til 4,7%. Under sentralbankkonferansen i Jackson Hole fortsatte Jerome Powell å minne om at det er Feds jobb å få inflasjonen ned til 2%-målet, men at de nå kan gå mer forsiktig fram gitt siste tids utvikling.

I Norge falt KPI og kjerne-KPI til hhv 5,4% og 6,4%. Norge hevet styringsrenten med 25 bp til 4,0% og signaliserte nye 25 bp i september. Markedet spekulerer i ytterligere en heving før toppen er nådd.

Etter at stimulansetiltak økte pengemengden i den vestlige verden voldsomt under pandemien, så har den siste tids innstrammende pengepolitikk gjort at pengemengdeveksten har kommet kraftig ned. Veksten i pengemengdeaggregatet M2 har i Norge steget 1% det siste året, men er ned 0,9% siste tre måneder. Kredittveksten var ned til en årstakt på 4,2% i juli. I USA var pengemengden (M2) ned 3,5% år-over-år. Sterk negativ pengemengdevekst er ytterst sjelden og har vært forbundet med kraftig tilbakegang i økonomien.

Lange statsrenter steg i USA og Sverige, mens de falt marginalt tilbake i Norge og Tyskland i august. De fleste rentekurver holdt seg dog på nivåene som ved inngangen til måneden. De amerikanske og norske rentekurvene er inverterte, og rentemarkedet signaliserer dermed resesjon. En fallende rentekurve gjør det krevende for banker, som låner ut langt og finansierer seg kort, å opprettholde rentemarginen. Bankene holder innskuddsrenter på et lavt nivå for å kompensere for dette. Likviditetsfond og obligasjonsfond fremstår nå mer enn noen gang som et attraktivt alternativ til bankinnskudd. DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks fortsetter sin sterke utvikling og var opp 1,3% i august og 7,5% så langt i år. Lån til shipping og oljerelatert virksomhet har gitt best avkastning så langt i 2023. Kredittpåslagene kom noe ned i Norden, mens europeiske og amerikanske kredittpåslag steg noe.

Blant råvarene hadde energi en god måned i august. Naturgassprisen fortsetter å være volatil, men var opp betydelig i august etter svak utvikling det siste året. Selv om Australia normalt ikke er en LNG tilbyder til Europa, så har en arbeiderkonflikt på to LNG-prosjekter i Australia, som utgjør 5% av globalt LNG-tilbud, antakelig vært med på å stramme til prisbildet den siste måneden. Oljeprisen steg etter at spekulasjoner om videre produksjonskutt fra OPEC+, viss produksjon allerede er på et toårs bunnpunkt.

Den norske kronen fortsatte å svekke seg relativt til euro, dollar og gull i august.

Tabell0823

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Månedskommentar Juli 2023

  Fondsindeksen på Oslo Børs steg med 3,1% i juli, mens den nordiske VINX indeksen falt med -3,8% (målt i norske kroner). Eiendom ble sterkeste sektor i Norden, mens sektorene teknologi, forsyning og helse falt. I Norge bidro energisektoren til oppgang, med 1,1% poeng kontribusjon til markedsoppgangen på 3,1%. Resultatsesongen har så langt vært blandet målt mot forventningene. Særlig selskaper innen materialsektoren har levert svakere tall enn forventet i Norden. Ute i verden fortsatte det amerikanske aksjemarkedet oppgangen. S&P 500 indeksen i USA steg med 3,1%.

 2. Arctic Asset Management -

  Euro Stars 2023

  Our Fixed Income team was recently awarded a solid ranking in the Euro Stars 2023 guide, CityWire's annual list of Europe's top-performing fund managers.

 3. Arctic Asset Management -

  Månedskommentar Juni 2023

  Aksjemarkedene så en sideveis utvikling i Norden i juni mens store teknologiaksjer bidro til solid oppgang for USA og verdensindeksen. Ny optimisme innen kunstig intelligens bidro til at Nasdaq ledet an for både juni og første halvår (+32%). Halvlederselskapet NVIDIA ventes å være blant de fremste til å kapitalisere på kunstig intelligens og har vært vinneren med en oppgang på 189% hittil i år. Første halvår var det beste på Nasdaq siden 1983.

 4. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden - Hvor i markedet ser vi vekst og lønnsomhet?

  Sommeren står for døren, og vi har snart en ny resultatsesong foran oss med tall for andre kvartal. I forkant av dette tar vi for oss hvor våre forvaltere ser vekst- og investeringsmuligheter innen de ulike sektorene. Porteføljeforvalter Alexander Larstedt Lager og analytiker Arild Huitfeldt er på plass i studio hos Albert Collett.