Månedskommentar Juni 2023

Aksjemarkedene så en sideveis utvikling i Norden i juni mens store teknologiaksjer bidro til solid oppgang for USA og verdensindeksen. Ny optimisme innen kunstig intelligens bidro til at Nasdaq ledet an for både juni og første halvår (+32%). Halvlederselskapet NVIDIA ventes å være blant de fremste til å kapitalisere på kunstig intelligens og har vært vinneren med en oppgang på 189% hittil i år. Første halvår var det beste på Nasdaq siden 1983.

De syv største selskapene i S&P 500, som alle kan karakteriseres som teknologiselskaper, utgjør nå ca. 28% av S&P 500-indeksen og er også dominante i verdensindeksen. For indeksinvestoren, som ønsker en diversifisert portefølje, utgjør dette en konsentrasjonsrisiko. Konsensus av analytikere forventer de samme selskapene, de største i verden, å vokse resultatene med nesten 30% årlig over de neste 3-5 årene. Forventningene har gjort at selskapene handler til en gjennomsnittlig P/E på 2023e og 2024e på henholdsvis 53x og 35x. Multiplene trekkes betydelig opp av Amazon, NVIDIA og Tesla, mens Apple, Microsoft, Alphabet (Google) og Meta (Facebook) handles til mer edruelige multipler med gjennomsnittlig P/E i 2023e og 2024e på henholdsvis 28x og 24x. Kan store talls lov gjøre det vanskelig å møte markedets forventninger framover?

I Norden (MSCI Nordic) gikk aksjer innen energi, syklisk konsum og kraft sterkest i juni. Energi steg som følge av sterkere olje og gasspriser, med tungvekter Equinor opp 10%. De svakeste sektorene var helse, materialer og kommunikasjonstjenester. Innen kommunikasjonstjenester kom Viaplay med et betydelig negativt resultatvarsel som bidro til at aksjen falt -71% i juni.

I forkant av rapporteringssesongen har flere selskaper sendt ut betydelige resultatvarsler. De aller fleste av disse har vært negative, hvorav enkelte med påfølgende sterkt negative kursreaksjoner.

Preliminære PMI’er er forventet å ha svekket seg i juni med global PMI ned til 52.9. Den fortsetter å vise en betydelig forskjell mellom industri (manufacturing) og tjenester, der industri-PMI holder seg under nøytralgrensen på 50. Lønnsveksten holder seg på sterke nivåer. I USA viser Atlanta Feds siste lønnsvekstundersøkelse 6,0% vekst, riktignok på negativ trend.

Konsumpriser i den vestlige verden fortsetter på høye nivåer med noe blandet utvikling etter at energi- og matpriser (i USD) har falt tilbake, mens prisveksten i servicenæringer holder seg sterk. Den amerikanske konsumprisindeksen falt til en årstakt på 4,0% i mai og forventes å ha falt ytterligere i juni. Kjerne-KPI falt til 5,3%. I Norge steg både KPI og kjerne-KPI til 6,7%, over forventning.

Norge hevet styringsrenten med 50 bp til 3,75% og økte rentebanen til en topp på 4,25%, der videre hevinger er ventet i august og september. Med KPI fortsatt nær 10% hevet Riksbanken renten 25 bp til 3,75% og hevet rentebanen til en topp på 4,05%. I USA holdt Fed renten uendret på 5,00-5,25% men løftet rentebanen videre og kommuniserte et fortsatt haukete syn.

Etter at stimulansetiltak økte pengemengden i den vestlige verden voldsomt under pandemien så har den siste tids innstrammende pengepolitikk gjort at pengemengdeveksten har kommet kraftig ned. Veksten i pengemengdeaggregatet M2 har i Norge falt til en marginal positiv årsvekst mens den er ned -0,5% siste tre måneder. I USA er pengemengden (M2) ned -4% år-over-år. Sterk negativ pengemengdevekst er ytterst sjelden og har vært forbundet med kraftig tilbakegang i økonomien.

Lange statsrenter steg i juni. Amerikanske, tyske, norske og svenske tiårsrenter steg med hhv 19 bp, 11 bp, 32 bp og 25 bp til hhv 3,8%, 2,4%, 3,6% og 2,5%. De amerikanske og norske rentekurvene er inverterte og rentemarkedet signaliserer dermed resesjon. En fallende rentekurve gjør det vanskelig for banker, som låner ut langt og finansierer seg kort, å yte profitable lån, noe som begrenser tilgangen på kreditt.

I kredittmarkedene fortsatte DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks sin sterke utvikling og var opp 0,5% i juni og 5,5% i første halvår. Shipping og oljerelatert virksomhet ledet an mens eiendomssektoren var klart svakest. Internasjonalt så vi europeiske og amerikanske Investment Grade-kredittpåslag falle tilbake.

Energi ledet an blant råvarene i juni. Naturgassprisen fortsetter å være volatil, men fikk en rekyl i juni etter svak utvikling det siste året. Oljeprisen steg etter at etterspørselen for olje fra Asia viste styrke og OPEC kommuniserte videre produksjonskutt. I USA er oljelagrene på meget lave nivåer og flere indikatorer tilsier en stram tilbudsside framover. Blant basemetallene steg kobber, sink og jernmalm mens aluminium falt tilbake. Matråvarene hvete, ris og soyabønner styrket seg i juni mens mais falt tilbake.

Den norske kronen styrket seg mot euro, dollar og gull i juni etter å ha svekket seg betydelig de første fem månedene av året.

Etter et sterkt første halvår i finansmarkedene ønsker vi våre kunder en riktig god sommer.

Tabell Juni

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Markedkommentar august 2023

  Det nordiske aksjemarkedet steg (i NOK) i august hovedsakelig som følge av 17% oppgang for tungvekteren Novo Nordisk, som vekter rett i underkant av 20% i Vinx-indeksen. Oslo Børs fondsindeks, S&P 500 og verdensindeksen falt alle noe tilbake.

 2. Arctic Asset Management -

  Månedskommentar Juli 2023

  Fondsindeksen på Oslo Børs steg med 3,1% i juli, mens den nordiske VINX indeksen falt med -3,8% (målt i norske kroner). Eiendom ble sterkeste sektor i Norden, mens sektorene teknologi, forsyning og helse falt. I Norge bidro energisektoren til oppgang, med 1,1% poeng kontribusjon til markedsoppgangen på 3,1%. Resultatsesongen har så langt vært blandet målt mot forventningene. Særlig selskaper innen materialsektoren har levert svakere tall enn forventet i Norden. Ute i verden fortsatte det amerikanske aksjemarkedet oppgangen. S&P 500 indeksen i USA steg med 3,1%.

 3. Arctic Asset Management -

  Euro Stars 2023

  Our Fixed Income team was recently awarded a solid ranking in the Euro Stars 2023 guide, CityWire's annual list of Europe's top-performing fund managers.

 4. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden - Hvor i markedet ser vi vekst og lønnsomhet?

  Sommeren står for døren, og vi har snart en ny resultatsesong foran oss med tall for andre kvartal. I forkant av dette tar vi for oss hvor våre forvaltere ser vekst- og investeringsmuligheter innen de ulike sektorene. Porteføljeforvalter Alexander Larstedt Lager og analytiker Arild Huitfeldt er på plass i studio hos Albert Collett.