Månedskommentar Februar 2023

Etter en god start falt aksjemarkedene tilbake mot slutten av måneden etter at høyere enn forventet inflasjon og utsikter til høyere renter tynget markedene. Oslo Børs og Nordenindeksen viste positiv utvikling, mens verdensindeksen, MSCI World Index, og amerikanske S&P 500 endte i negativt territorie.

Aksjer innen syklisk konsum, finans og kommunikasjon ledet an i Norden (MSCI Nordic) i februar og har også vært best hittil i år. For finans har bankene hatt en sterk periode der høyere renter gir høyere rentemarginer. De svakeste sektorene var teknologi, materialer og eiendom. Eiendom reagerer negativt på høyere renteutsikter.  

Resultater for fjerde kvartal for selskaper på Oslo Børs var i gjennomsnitt bedre enn forventning og slo forventing mer enn et gjennomsnittlig kvartal. I de andre nordiske landene kom derimot resultatene inn svakere relativt til konsensus sammenliknet med et gjennomsnittlig kvartal.  

Preliminære PMI’er for februar var bedre enn ventet i den vestlige verden. Global PMI ventes å ha klatret over nøytralnivået på 50. Gjenåpning har gjort at Kina er på riktig vei. Arbeidsledigheten er lav. I USA ble det skapt flere jobber enn ventet i januar og arbeidsledigheten sank videre til 3.4%. Jobber skapt var av dårligere kvalitet da det var deltidsstillinger som sto for oppgangen mens fulltidsstillinger falt.  

Konsumpriser i flere land i den vestlige verden overrasket på oppsiden. Den amerikanske konsumprisindeksen kom inn som forventet mens kjerneinflasjonen og US Feds prefererte ‘GDP deflator’ oversteg forventingene. Flere sentralbankrepresentanter uttalte seg også mer haukete i forhold til rentehevinger. I tillegg fortsetter lønnsvekstundersøkelsen til Atlanta Fed å komme inn over 6%. I Norge fortsatte kjerne-KPI å stige, til 6,4%. Rapportert lønnsvekst endte på 4,4% i februar, over Norges Banks tidligere estimat. 

Frykten for at den vedvarende høye inflasjonen skal resultere i pris-lønnspiraler gjorde at den amerikanske sentralbanken økte styringsrenten med nye 25 bp, mens sentralbankene i Europa, Sverige, England, New Zealand og Australia økte alle med 50 bp. I kombinasjon med videre høye inflasjonstall og sterke arbeidsmarkeder legger det press på Norges Bank foran neste rentemøte. 

Med økte inflasjonsforventninger gjorde de lange statsrentene et byks i februar. Amerikanske, tyske, norske og svenske tiårsrenter økte med hhv 41 bp, 37 bp, 58 bp og 60 bp til hhv 3,9%, 2,6%, 3,5% og 2,7%. Mens den norske rentekurven er relativt flat så har den amerikanske ligget invertert i en lengre periode og signaliserer resesjon. 

I kredittmarkedene fortsatte DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks sin sterke start på året og var opp 1,4% i februar og opp 3,1% hittil i år. Finans har ledet an som den sterkeste sektoren. Internasjonalt så vi europeiske og amerikanske investment grade-kredittpåslag stige med 0-5 bp i februar. 

Råvareprisene falt over hele linjen i februar – energi, metaller og innsatsfaktorer til matproduksjon. Prisene for olje og naturgass fortsatte tilbakefallet etter toppen i sommer. Etterslep på vedlikehold av raffinerier, lagerbygging i USA og vekst i shaleolje gjør balansen mindre fordelaktig for olje. Lagerbygging i Europa, en varmere enn ventet vinter og en lavere oljepris er med på å trekke naturgassprisen nedover. Svakere energipriser i kombinasjon med større renteforskjell mot utlandet bidro antakelig til at kronen svekket seg mot Euro og Dollar i februar.

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar November 2023

  Lange statsrenter falt kraftig i november; en reversering fra sterk oppgang i september og oktober. Dette ga en rotasjon i det norske og nordiske aksjemarkedet mot mer rentesensitive selskaper og sektorer, som eiendom, syklisk konsum, vekstselskaper og kvalitetsselskaper med høyere prisingsmultipler enn markedet.

 2. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Oktober 2023

  Geopolitisk uro i Midtøsten preget nyhetsbildet i oktober, men markedsutviklingen kan antakelig forklares vel så mye av økte langrenter i USA, der aksjer og eiendom stadig får en høyere alternativavkastning å måle seg mot. Det nordiske aksjemarkedet steg marginalt (i NOK) under måneden mens Oslo Børs fondsindeks, S&P 500 (i USD) og verdensindeksen falt tilbake.

 3. Arctic Asset Management -

  Multibillion dollar deal for antibody-drug conjugates

  Late October 19, the Japanese pharmaceutical company Daiichi Sankyo and US based Merck, both holdings in Arctic Aurora LifeScience, announced a licensing and co-development agreement for three of Daiichi’s drug candidates. The transactional details reveal one of the most value-rich collaboration agreements in the industry’s history. Daiichi will receive a USD 4bn upfront cash payment from Merck and potentially an additional USD 1.5 billion in the next 12-24 months pending development progression of two the drugs. In addition, each drug comes with USD 5.5bn commercial milestones or potentially USD 16.5 billion in aggregate. Except for Merck taking a lion share of initial R&D costs, the companies will then split global expenses and profits equally between them apart from Japan where Daiichi retains all rights.

 4. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden - Fullt trøkk på renter

  Ser vi rentetoppen, eller er det den klassiske «toppen før toppen» vi skimter? – og hvilke investeringsgrep kan man ta for å tjene mest mulig på høye renter, lengst mulig?

  Det er fullt trøkk når Albert Collett får besøk i studio av Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic Securities, og Trond Tømmerås, renteforvalter i Arctic Asset Management.

 5. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar september 2023

  Historisk er september svakeste måned i aksjemarkedet, og denne måneden var intet unntak. Nordiske VINX benchmark falt med -1,7 % (målt i NOK), MSCI World falt med -4,4 %, og amerikanske S&P 500 falt med -4,9 %. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med +2,8 % og nådde ny ‘all-time high’, løftet av aksjer innen olje og energi. Blant sektorene i Norden var energi og kommunikasjonstjenester inkludert telekom på topp, mens kraftforsyning og eiendom kom på bunn. I USA var tema i markedet bl.a. renteoppgang, streik ved bilfabrikkene, og budsjettforhandlinger.