Arctic Midt i Måneden - Tech & Oljeservice

Januar 2023

Teknologiselskaper over hele verden opplevde kraftig, negativ kursutvikling i fjor. Oljeservice, på sin side, har som bransje også vært i kraftig motgang helt siden den siste oljesyklusen toppet ut i 2014. Nå er det flere faktorer som tyder på at man igjen kan være på vei inn i en ny supersyklus. Kan teknologi og oljeservice bli vinnerne på Oslo Børs i 2023?

Dette er temaet når investeringsdirektør Albert Collett er tilbake med årets første episode av Arctic Midt i Måneden, i samtale med aksjeforvalter Tore Mengshoel og aksjeanalytiker Arild Huitfeldt.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Månedskommentar April 2023

    Etter en god start falt aksjemarkedene tilbake mot slutten av måneden etter at høyere enn forventet inflasjon og utsikter til høyere renter tynget markedene.

  2. Arctic Asset Management -

    Månedskommentar Mars 2023

    Etter en god start falt aksjemarkedene tilbake mot slutten av måneden etter at høyere enn forventet inflasjon og utsikter til høyere renter tynget markedene.