Arctic Midt i Måneden - Når fedmemedisin blir børsens “tungvekter”

"Halve Norge" gjør det. Elon Musk gjør det. Hva gjør de? - og hvorfor gjør de det? Jo - de går på et nytt slankemiddel som har gjort Novo Nordisk til Europas største selskap, og med en børsverdi som er større enn hele Danmarks GDP.

Porteføljeforvalterne Ulrica Slåne Bjerke og Ole Dahl er på besøk i studio hos Albert Collett. Som forvaltere for hhv Arctic Aurora LifeScience og Arctic Nordic Equities har de sikret solid avkastning fra investeringen i nettopp selskapene bak fedmemedisinen som "hele verden" snakker om.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Biotech hitting the news

    This morning, Ulrica Slåne Bjerke, portfolio manager and CIO for our healthcare funds Arctic Aurora LifeScience and Biotech Select, was invited to Dagens Industri’s TV Börsmorgon. She commented on topics currently in focus regarding the sector, obesity stocks Novo and Lilly, falling interest rates positive for biotech, Novavax share price soaring as well as some Swedish med tech companies having an uphill day.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar April 2024

    Oslo Børs var sterkeste aksjemarked i Norden i april hjulpet av oppgang i råvarepriser, god fart i shipping og en svakere krone. Den nordiske Vinx-indeksen (i NOK) leverte også positiv avkastning. Amerikanske S&P 500 og verdensindeksen falt tilbake med motvind i økte amerikanske langrenter. Flere av de store amerikanske tech-selskapene leverte Q1-resultater bedre enn konsensus forventning og har dermed drevet mye av kursoppgangen mot slutten av måneden.