Arctic Securities

ArcticPodden

Podcasts

May 12th 2023

Selskapene leverer

Aksjemarkedet ligger på været og det har vært mye skepsis til selskapenes inntjening. Men de leverte helt greit i 1. kvartal. Vi er fortsatt positive til banksektoren, har kjøpsanbefaling på de største oppdrettsselskapene, er lunkne til tradisjonell industri, men positive til Orkla, skeptiske til detaljhandel og bull olje og oljeservice.

May 4th 2023

Skikkelig energisk

Vår Energi skal øke produksjonen med 50 prosent innen utgangen av 2025, og skiller seg ut med høy leteaktivitet i Barentshavet. Bortimot 40 prosent av dagens produksjon er gass med Europa som en sikker kjøper. Selskapet bygger opp en solid kontantstrøm, og vi mener aksjen er attraktivt priset på multipler med en svært høy direkteavkastning.

April 27th 2023

I FØRSTE LINJE

Frontline-aksjen har gruset markedet det siste drøye året. Bekymring for resesjon og OPEC-kutt gir volatilitet, men med gjeninnhentning i Kina, fortsatt vekst i oljeetterspørselen og en syltynn ordrebok venter vi at den sykliske oppgangen i tankmarkedet holder seg. Sjeføkonom Stein Bruun og shippinganalytiker Lars Bastian Østereng har med seg Lars Barstad, CEO i Frontline.

April 21st 2023

Skjult perle

Teknologiselskapet Norbit ble etablert i 1995 og gikk på børs i 2019. Siden 2010 har omsetningen årlig økt med 30 prosent for det meste ved organisk vekst og med lønnsomhet, og Norbit er et av få ny-introduserte tech-selskaper de siste årene som har levert på ambisjonene. Nå åpnes nye muligheter som havbunnskartlegging for vindparker til havs og overvåking av infrastruktur under vann. ArcticPodden møter Norbit-sjef Per Jørgen Weisethaunet, selskapets ansatt nummer 3.

April 14th 2023

Small and beautiful

Oljeselskapet Okea har gått fra å utvikle marginale oljefelt til å overta eierandeler i modne felt på norsk sokkel, drifte dem bedre, forlenge levetiden og få ut mer av reservene. Etter en litt trang fødsel ved børsintroduksjonen i 2018, vil selskapet i år nesten doble produksjonen. ArcticPodden møter Okea-sjefen Svein J. Liknes.

March 28th 2023

Siste ord er langt fra sagt

Siste ord er langt fra sagt, men regjeringen vil trolig få vedtatt det meste av sitt forslag til grunnrenteskatt på lakseoppdrett. Runar Meland har meg seg Jon Gunnar Pedersen og fiskeanalytiker i Arctic Axel Jacobsen for å diskutere hva dette har å si for de børsnoterte selskapene.

March 23rd 2023

Hvorfor i huleste?

Markedene er fortsatt urolige etter bankkollapsene i USA og Credit Suisse. Men sentralbankene holder stø kurs med renteøkninger fordi inflasjonen er for høy. I denne episoden av ArcticPodden diskuterer sjeføkonom Stein Bruun og aksjesjef Runar Meland hvorfor sentralbankene gjør som de gjør.

March 13th 2023

De fikk bank

Alt for dårlig håndtering av renterisiko har felt noen amerikanske banker, inklusive Silicon Valley Bank som er den største bankkollapsen siden finanskrisen i 2008. Myndigheten har kommet med krisetiltak, men frykten dominerer. I motsetning til en «vanlig» bankkrise, handler det i hvert fall foreløpig ikke om kredittrisiko – råtne utlån, råtne aktiva. Og vi mener europeiske banker er i en mye bedre situasjon. Arctics bankanalytiker Roy Tilley og sjeføkonom Stein Bruun diskuterer i denne episoden av ArcticPodden. Copy link

March 9th 2023

En sann fiskeskrøne

De hadde trua og satsa alt. Mange gikk dukken underveis. Men noen få hadde vanvittig pågangsmot og stayer-evne. Det har gjort lakseoppdrett til en av Norges viktigste næringer. Dette er historien fortalt av Atle Eide, en av dem som har vært med på det meste, og Arctics Jon Gunnar Pedersen og Runar Meland.

March 2nd 2023

Back to the office!

Uroen i det svenske eiendomsmarkedet har smittet også norske børsnoterte selskaper. Høy inflasjon og renteoppgang påvirker næringseiendom sterkt, dette har særlig gått utover mange svenske eiendomsaksjer. I Norge er situasjonen bedre, men også her er det utfordringer. I dagens episode av ArcticPodden møter aksjesjef Runar Meland og Kristian Berg fra Arctics eiendoms team, administrerende direktør Sonja Horn i Entra og analysesjef Robert Nystad i Union.

February 2nd 2023

Du skal ha bank!

Europeiske bankaksjer har slått markedet det siste halve året. Det skyldes særlig bedre rentemarginer i takt med høyere styringsrenter. Nå er rentetoppen ikke så langt unna i Norge. Vi venter mer moderat utlånsvekst fremover og litt utflating av marginene etter sterk bedring, men er fortsatt positive til norsk bank. I studio møter sjeføkonom Stein Bruun Arctics bankanalytiker Roy Tilley.

January 26th 2023

1MWh=3,41MMBtu

Solid vekst i etterspørselen og begrenset tilbudsvekst vil trekke oljeprisen opp, særlig til våren. Vi tror oljeprisen legger seg på 100 dollar fatet i gjennomsnitt i år. Gass har gått fra å konkurrere med kull - til å konkurrere med olje. Det gir høyere europeiske gasspriser enn før pandemien, men langt lavere enn for et halvt år siden, som følge av lavere forbruk og rekordhøye lagre. Det er bull for europeisk økonomi. I studio: sjeføkonom i Arctic, Stein Bruun, senior oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer, samt Hans Gunnar Nåvik, senior analytiker innen gass og fornybar energi.

January 19th 2023

I Østen stiger solen opp

Internasjonal skipsfart er et barometer på aktiviteten i Kina. Og markedet fokuserer sterkt på at verdens nest største økonomi nå gjenåpnes. 2020 Bulkers og Himalaya Shipping venter at dette vil ha en klar positiv effekt på tørrlast-markedet. Runar Meland, leder for aksjemegling i Arctic, møter Herman Billung, CEO i 2020 Bulkers og Himalaya Shipping, og Magnus Halvorsen, styreformann i 2020 Bulkers.

January 6th 2023

Dette tror vi på!

Det er mye pessimisme om økonomi og aksjemarkeder i 2023. Konsensus er resesjon, og at inntjeningsanslagene skal en god del ned. Vi er forsiktig optimistiske og har plukket ut fem aksjer vi har god tro på i år - Aker BP, Subsea 7, Seadrill, Adevinta og Otovo - og en sektor som kan brukes til å finansiere kjøpene. I studio hører vi sjeføkonom Stein Bruun og meglersjef Runar Meland sammen med analytikerne Daniel Stenslet, Lukas Daul, Kristian Spetalen, Hans Gunnar Nåvik, Sebastian Grindheim og Lars Bastian Østereng.

December 23rd 2022

2 skjeggete menn møtes igjen!

To menn med skjegg møtes igjen for å snakke om verdens skjeve gang. Om Norges frynsete rykte. Om skatt. Om usikkerhet og utfordringer. Og om hugging av juletrær på Solør. Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic, møter partner i Arctic, Jon Gunnar Pedersen.

December 21st 2022

God jul fra Arctic!

Casper Ruud, Erling Braut Haaland og Mats Zuccarello besøker ArcticPodden hvor Head of Equity Sales, Runar Meland, overrasker Arctic grunnlegger og sportsidiot Petter Bakken.

December 16th 2022

Mil etter mil

De siste ukers nedgang i oljeprisen tror vi er forbigående. Utenom Kina holder etterspørselen seg godt oppe, og kinesisk økonomi vil ta fart igjen til våren. Tross Opec-kutt og embargo mot Russland, gir lengre seilingsdistanser et stramt tankmarked. Vi traff klokkerent på anbefalingen av stortank for et halvt år siden; nå har vi mer tro på produkt. I studio denne gang har Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic, med seg to av Arctics egne analytikere Ole-Rikard Hammer og Lars Bastian Østereng.

December 1st 2022

Rigg er digg!

Riggratene har steget mye i det siste. Men vi tror det er mer å gå på. Det er få ledige enheter tilgjengelig, men til forskjell fra tidligere tider da aksjemarkedet gikk i forkant, er det nå det fysiske markedet som har ledet an. Derfor tror vi at det er mer oppside i sektoren. Våre tre toppvalg er Seadrill, Valaris og Noble. Med seg i studio har leder for meglerne i Arctic Runar Meland, tatt med seg vår egen analytiker Sebastian Grindheim og leder av Arctic Offshore Andreas Elton.

November 17th 2022

No shit!

Biogass har fått ufortjent lite oppmerksomhet. Sektoren er allerede ganske stor og blir viktig for det grønne skiftet. I studio hører vi vår gjest Håvard Wollan, CEO i Biokraft diskutere med Harald von Heyden, Head of Renewables, Hans Gunnar Nåvik, analytiker og Philip Frøyland, Corporate Finance, Energy & Infrastructure - alle fra Arctic.

November 10th 2022

Kind of blue

Det gikk som det pleier - i USA går presidentens parti tilbake i det første mellomvalget. Politikk er over tid ikke det viktigste for aksjer generelt, og det amerikanske markedet går alltid bra etter et mellomvalg. I tilfelle resesjon blir det nok ikke stimulanse fra finanspolitikken med en delt Kongress, og usikkerhet om økning av gjeldstaket kan skape bruduljer. Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic, har snakket med Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Oslo.

November 2nd 2022

Licence to krill

Aker BioMarine er et unikt fangstselskap som foredler en naturressurs - krill - til høykvalitetsprodukter for både mennesker og dyr. Siden børsintroduksjonen for to år siden, har selskapet ikke helt levd opp til forventningene. Men med høyere fangst og priser, og forventet høyere salgsvolum, venter vi sterkt bedret lønnsomhet fremover. I studio denne tirsdagen har Runar Meland, leder for meglerne i Arctic og Axel Jacobsen, analytiker i Arctic, en samtale med CEO i Aker BioMarine, Matts Johansen.

November 1st 2022

Kraftkost

Dette må til for å få strømprisen ned. I studio møter vi Arctics Harald von Heyden, Head of Renewables og Hans Gunnar Nåvik, analytiker, i samtale med Ståle Gjersvold, CEO Trønderenergi, Bård Andersen, Owner / Financial Electricity Adviser AB Energiforvaltning AS, Tor Reier Lilleholt, Head of Analysis, Insight by Volue.

October 27th 2022

I hundre!

Det føles som motvind fra alle kanter. Resesjonsfrykt biter, aksjer har falt kraftig i år og renter er sterkt opp. Storebrand gjør det likevel veldig bra. Vi er litt skuffet over at tilbakekjøp av aksjer er satt på vent en periode, men synes fortsatt at aksjen er billig. I studio Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic, i samtale med Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad og analytiker i Arctic Roy Tilley.

October 13th 2022

Hjälp! Jag har skulder!

Svenske næringseiendomsaksjer har kollapset på børsen og det er store refinansieringsbehov allerede til neste år. Det er likevel muligheter for modige investorer. I studio Arctics Runar Meland, leder for aksjemegling, og Michael Johansson, eiendomsanalytiker på Stockholmskontoret.

October 3rd 2022

U(f)laks

Aksjemarkedet fikk seg en støkk da regjeringen foreslo grunnrenteskatt for lakseoppdretterne. Det er fortsatt usikkerhet, men vi tror kursfallet gir en ny start. Mowi og Lerøy ligger best an. I studio er tre fra Arctic: Runar Meland, sjef for aksjemeglerne, Jon Gunnar Pedersen, partner, og Axel Jacobsen, analytiker.

September 15th 2022

Skip på lavkarbo

Sjøtransport står for en betydelig del av verdens klimautslipp. Hydrogen kan være skipsfartens miljøløsning, men det er fortsatt mange teknologiske utfordringer å løse. Vi har besøk av HYON, en liten aktør i et stort og uoversiktlig marked. I studio møter vi Runar Meland, leder for meglerne i Arctic, Harald von Heyden, leder for fornybart i Arctic, og Jørn Lindtvedt, CEO i HYON.

September 7th 2022

Markedet, markedet, markedet

Energikrisen har ridd Europa i måneder. Skyhøye priser skviser forbrukere og bedrifter, og det blir lavere aktivitet fremover. Men vi tror markedet løser priskrisen før den blir en forsyningskrise. Øk tilbud og lavere etterspørsel tilsier en god del lavere gasspriser. Men oljeprisen skal ventelig opp. I studio har Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic, med seg Ole-Rikard Hammer og Hans Gunnar Nåvik, begge analytikere i Arctic Securities.

September 1st 2022

MING-dynastiet

Sparebankene tjente mer enn ventet i andre kvartal og fortsetter å ta markedsandeler. I dårligere tider pleier markedet å se litt for mørkt på bankaksjer. Vi tror de vil gjøre det denne gangen også. Sparebanken Midt-Norge er en av de best drevne i sektoren. I studio har Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic, besøk av konsernsjef i SpareBank 1 SMN Jan-Frode Janson, og Joakim Svingen, analytiker i Arctic.

August 25th 2022

900 millioner fat

Aker BP fortsetter sin fantastiske vekst. Bare før årsskiftet skal det sanksjoneres 15 prosjekter som for selskapet utgjør 900 millioner fat med olje og gass. Vi snakker med Aker BPs CEO Karl Jonny Hersvik, bedre kjent som Kalle. Mange mener han er en av de beste sjefene på børsen. Programleder i studio er Runar Meland, leder for aksjemeglerne i Arctic.

August 19th 2022

Arendalsuka - Tempen på Pollen

Frederic Hauge har sluttet å gå i demonstrasjonstog og vil heller lage nye miljø-arbeidsplasser. Arcticpodden har tatt tempen på Arendalsuka og møtt flere aktuelle personligheter fra næringslivet. Arcticpodden og Harald von Heyden, leder i fornybarsatsingen i Arctic, har møtt: Hilde Røed, bærekraftsdirektør i Equinor, Kjetil Toverud, administrerende direktør for Andritz Hydro, Marcus Ferdinand, head of analysis i Greenfact, Skage Grønneberg, næringslivsleder i Bellona, Liv Monica Stubholt, leder for Energikommisjonen, Kristian Pande Horn, leder for Corporate Finance i Arctic, Peder Nærbø, eier av Bulk Infrastructure, Frederic Hauge, leder i Bellona.

August 18th 2022

Carbon Markets are our best bet!

Carbon markets are booming globally as discussed by Greenfact and Arctic's Harald von Heyden during Arendalsuka. The debate was hit hard by rain and thunder, but committed participants held their ground. The debate was moderated by Marcus Ferdinand, head of analysis at Greenfact. Participants on stage: Stig Schjølset , faglig leder at ZERO, Knut Vrålstad, Head of strategic market analysis at Aker Horizons, Hilde Røed, Senior Vice President Climate and Sustainability at Equinor, and Harald von Heyden, Head of Renewables Arctic Securities.

August 4th 2022

Sommerutgave: Surveillance of the fittest

Tech-aksjer og selskap som ikke tjener penger har fått skikkelig juling på børsen. Noen av dem begynner likevel å bli attraktive. Vi skal i dag snakke om Meltwater. I studio har sjeføkonom Stein Bruun fått besøk av analytiker Kristian Spetalen, begge i Arctic.

July 28th 2022

Sommerutgave: Bygg og anlegg: Bygger lønnsomhet

Bråk om store utbyggingsprosjekter og høye råvarepriser har rammet aksjer i bygg og anlegg. Men nå er noen billige. Vi ser nærmere på hva NRC og Multiconsult har gjort. I studio har Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic, med seg analytikerne Carl Frederick Bjerke og Jeppe Baardseth.

July 21st 2022

Subsea 7: En av våre sommerfavoritter

De store oljeselskapene renner over av cash mens verden tørster etter mer olje og gass. Det tilsier flere gode år for oil service. Derfor har vi Subsea7 som en av våre sommerfavoritter. I studio: Arctics sjeføkonom Stein Bruun diskuterer olje og gass med analytikere Lukas Daul og Sebastian Grindheim.

July 14th 2022

Sommerutgave - Bank og Shipping: Usikre tider, stabilt utbytte

I usikre tider fokuserer vi på aksjer som gir et stabilt utbytte. Vi snakker om bank, men også om noe helt annet: American Shipping Company, en stabil utbytte-aksje innenfor shipping. I studio: Arctics sjeføkonom Stein Bruun, bankanalytiker Roy Tilley og shippinganalytiker Kristoffer Barth Skeie.

July 5th 2022

God sommer fra Arctic!

To menn med skjegg om verdens skjeve gang. Sommerprat med partner i Arctic Jon Gunnar Pedersen og sjeføkonom Stein Bruun.

June 24th 2022

Energi: Prekært i Europa

I dag snakker vi om den prekære energisituasjonen i Europa. Hva betyr dette for etterspørselen etter fosil og fornybar energi i et norsk perspektiv? I studio har Runar Meland, aksjesjef i Arctic og Harald von Heyden, leder for fornybar i Arctic, fått staselig besøk av tidligere statsminister Erna Solberg og CEO i Fred Olsen Wind Carrier Alexandra Koefoed.

June 20th 2022

Offshore service: Opp av asken

Offshore servicebransjen har vært gjennom en fryktelig nedtur. Da oljeprisen i flere år lå over hundre dollar, ble det bestilt for mange nye båter, og da nedturen kom i 2014 hadde næringen alt for mye gjeld. Aksjekursen til samtlige supplyselskapene kollapset og investorinteressen har i mange år vært lik null. Men med stigende oljepris har aktiviteten tatt seg kraftig opp igjen. Mange har ikke sett på sektoren i lang tid. I denne utgaven av Arcticpodden, ser vi derfor nærmere på bransjen. I studio: Aksjesjef i Arctic Runar Meland, CEO i Arctic Offshore International Jon S. Lerche og CEO i Integrated Wind Solutions AS Lars-Henrik Røren.

June 15th 2022

"Same same, but different"

Geopolitikk er stikkord for begge. For den ene blir transportrutene lengre, for den andre kortere. For den første blir summen mer positiv, fordi tilbudet av tonnasje henger etter. For den andre er flåte-veksten sterk. Derfor er vi bull tank, men litt lunkne på LNG.

June 2nd 2022

1+1=3 Med ett ben i det brune og ett i det grønne

Etter fisjonen er Odfjell Drilling og Odfjell Technology blitt et spennende to-spann. Nye Technology skal inn på fornybar og benytte teknologi fra sin petroleumsdel til å utvikle flytende havvind-møller. Med ett ben i brun og ett i grønn energi, er selskapene posisjonert for det grønne skiftet og det faktum at olje og gass forblir en viktig energibærer de neste ti-årene. Arctics Aksjesjef Runar Meland har med seg Simen Lieungh, CEO i Odfjell Technology og COB i Odfjell Drilling i studio.

May 20th 2022

Vi skal fortsatt bruke penger!

ArcticPodden i dag handler om forbruk, om detaljhandel og om flyreiser.

May 12th 2022

Crude convictions

Amerikansk BNP falt i første kvartal. Kina kan oppleve det samme i andre kvartal. Inflasjonen er fortsatt skyhøy. Det er ingen avklaring i Ukraina. Amerikansk 10 års statsrente er på det høyeste nivå siden 2018. Og globalaksjer er i bear market. Nå er det frykt for resesjon. Det tror vi er overdrevent.

May 6th 2022

ArcticPodden på Energy Transition Summit 2022

Krigen i Ukraina har tatt bort noe av fokus i Europa på å løse klimakrisen. Samtidig gir økt krav til forsyningssikkerhet behov for raskt å bygge ut mer kapasitet på fornybar energi. ArcticPodden er på Energy Transition Summit 2022 i Kristiansand. Vi snakker om solenergi, batteri og har en lengre samtale med Reynir Indahl – Managing Partner i Summa Equity.

April 21st 2022

It’s the supply side, st….!

Krig, nedstengninger i Kina, høyeste inflasjon på ti-år og rentehopp gir bekymring for global vekst. Utsiktene for tørrlastmarkedet er likevel relativt gode. Det er mest tilbudet av varer som skal fraktes, enn etterspørselen som er begrensende. Og rekordlav ordrebok av nybygg vil holde rater og verdier oppe.

April 1st 2022

Rig - this time is different!

Riggbransjen har vært gjennom en brutal nedtur siden oljepriskollapsen i 2014. Det grønne skiftet skal gjøre verden mindre avhengig av hydrokarboner. Men etterspørselen etter olje og gass er rekordhøy, prisen har gått i taket og forsyningssikkerhet er red hot. Og rigg er på vei opp.

March 25th 2022

Renter opp!

Sentralbankene mener alvor: Norges Bank har hevet renten tre ganger, og ser syv til de neste par årene. Amerikanske Fed melder syv hikes bare i år. Kanskje ikke så bra for deg og meg, men bra for bankaksjer: ett prosentpoeng høyere rente øker i snitt norske bankers EPS med 9%.

March 18th 2022

Norsk havvind: Større ambisjoner for fremtiden

EU står fast på satsingen av fornybar energi. Vindkraft, og særlig havvind, blir en vesentlig del av dette og det haster å komme i gang. Norge kan ta en betydelig andel av den forventede utbyggingen av vindkraft i Europa i et nytt industrieventyr. Hvor stort blir det, og hvordan skal industrien løse behovet?

March 11th 2022

Olje: Spissere spiss, men det blir respons!

Oljeprisen er nesten doblet siden i fjor sommer, og igjen har vi hatt et kappløp om hvem som er mest bull. EU vil kvitte seg med russisk olje og gass og kjører på med sin satsing på fornybar.

March 10th 2022

Krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina. Kan Putin endre kurs? Våre gjester Julie Wilhelmsen (NUPI), Sverre Diesen (FFI) og Ingvill Moe Elgsaas (Forsvarets Høgskole) diskuterer med sjeføkonom Stein Bruun. Russlands invasjon av Ukraina er en tragedie med enorme menneskelige lidelser. Usikkerheten er stor om hva som er Vladimir Putins mål med invasjonen, om ytterligere militær opptrapping er uunngåelig og om en politisk løsning er mulig.

December 17th 2021

From Fjord to table.

Lerøy is feeding the planet with 5 million fish meals in an eco-friendly way, every day! CFO Sjur Malm has many hidden talent – he is a former analyst.. as well as a banjo player!

December 10th 2021

Warehouse Robots at Your Service

The Cube Storage Pioneer Karl Johan Lier, the Robo- CEO in Europe, is helping clients automate storage systems - as well as helping workers with their ergonomics!

December 3rd 2021

Fight climate change with diet change!

What's your diet's carbon footprint? We are just at the beginning of a massive shift towards alternative protein sources. Hear how Orkla Alternative Proteins (OAP) CEO Elin Tveito Lidman is growing ORKLA's plant-based protein business....... to be bigger than Pizza Grandiosa.

November 26th 2021

How do you secure the future AND preserve the past? Just ask SIKRI!

SIKRI is digitalizing the public sector.. AND preventing illicit work via digital transparency! Hear how CEO Nicolay Moulin started Sikri as a spin-off and is on track for the first billion of revenues!

November 19th 2021

Put your money where your fingerprint is!

Contactless cards will dominate payment ecosystem for next decade. Hear why former fund manager Marianne Bøe believes IDEX BIOMETRICS (where she is EVP IR) is really going to have its break-through NOW!

November 12th 2021

From red socialist to green capitalist.

Erik Solheim, former UN Environment Director and RED socialist party leader goes GREEN in the Arctic Podcast! Hear how Solheim believes business will help solve the climate crisis, and why he chose to work with MORROW Batteries and Aker Horizons.

November 5th 2021

Does 2020Bulkers have 2020 vision?

Magnus Halvorsen explaines why 2020 Bulkers is not buying any new ships, paying all profits out in dividends, and why «Gaute Bulkers» ain't never gonna happen

October 29th 2021

Vaccibody is no “one drug wonder”

Vaccibody CEO Michael Engsig runs a biotech PLATFORM company. What does that mean, and does the world really need a new covid vaccine?

October 22nd 2021

From listed to sold in 48 hours!

Shafi Adan is the founder of solgt.no aiming to digitalize the last analog market: real estate!

October 15th 2021

From the tiniest of particles comes an entire universe of possibilities.

TEKNA provides tiny powder to large customers and have even BIGGER ambitions. Tekna Chairman Morten Henriksen on why when it comes to microelectronics, there is no such thing as "too small".

October 8th 2021

The comeback kid! Western Bulk relists on Oslo Stock Exchange.

Western Bulk CEO Hans Aasnes runs a super-profitable shipping company without ships! He labels himself as a shipping CEO, but NOT a "shipping man". But in his heart he is a combination of a farmer and risk manager!

October 1st 2021

Crayon is navigating the digital future!

Crayon helps companies cut their IT costs. CEO Melissa Mulholland is inspiring others to use technology to help improve lives. And she explains how moving from USA to Norway changed her perspective.

September 24th 2021

Who leads the way? Well Intrum ... of course!

INTRUM CEO Anders Engdahl aims to support economic stability and contribute to a sustainable, sound economy.... by helping clients that struggle with their debt!

September 17th 2021

Advanced recycling systems that unlock the circularity of plastics on a global scale. Agilyx turns plastic into value!

Agilyx CEO Tim Stedman left the large companies in the chemicals industry for a larger purpose: recycling plastic waste! And what exactly is pyrolysis? - and why is it so hard for Gaute to pronounce?

September 10th 2021

Easy IT in the cloud - with ECIT!

ECIT COO Christine Lundberg Larsen is passionate about sustainability accounting! Christine is helping ECIT's 31 500 customers develop, improve and run their businesses with accounting and IT!

September 3rd 2021

Visma believes tomorrow can be better than today!

Visma CEO Merete Hverven runs a multi-national €11bn SaaS giant. Her first day in her new job she had to run the company from her kitchen-table! Hear how VISMA is reducing risk of cyber-attacks, processing ~10m payslips and ~20m electronic invoices per month from the cloud!

August 27th 2021

Can employee drive turn around a company? YES! - is the short answer...

MULTICONSULT CEO Grethe Bergly has been called "the most impressive turn-around-artist on the Oslo Stock Exchange in the last 30 years!" Hear all about how she did it, and why her company's corporate slogan is "to meet customer expectations".

August 20th 2021

Let the games begin! GiG CEO on the future of iGaming.

GiG CEO Rich Brown is enthusiastic about digitalization of the entertainment industry… and wants MORE regulation!

August 13th 2021

Good things come to those who sweat? No one ever regrets a workout!

SATS wants to make people healthier and happier! CEO Sondre Gravir believes the pandemic has made people more aware of a healthy lifestyle. He is NOT afraid of the competition from Peloton – but he does worry Gaute is not using his SATS gym membership enough!

August 6th 2021

He just did a hat trick… in TENNIS! The king of the clay court, our very own Arctic Ambassador Casper Ruud!

Now ranked #12 in the world he is the best tennis player in the world of all time from Norway. Arctic Ambassador Casper Ruud gives us an insight in how he prepares for a match, his favourite players to meet on the court and what his superstitions are!

July 15th 2021

The Zuccarello Impact! The NHL star and Arctic Ambassador on his life on the ice!

Mats Zuccarello is one of eight players from Norway to play in the NHL, and the most successful. And he is also an Arctic Ambassador. He is living the NHL dream, but hockey was never Zucca's dream profession…. Neither is hockey manager, nor hedge fund manager. Zucca tells all in this episode of ArcticPodden!

July 8th 2021

Is the cure for cancer on our doorstep? Lytix Biopharma is working on just that!

Lytix Biopharma CEO Øystein Rekdal has a black belt and world championship title in martial arts. Exactly what is needed in his company’s vision to cure cancer? Patience, determination and international ambitions - as well as support from Nobel Prize winner and harmonica player Jim Allison!

July 2nd 2021

Sanity helps you make magic! Sanity.io is the unified content platform that powers better digital experiences.

Sanity makes sense of content! You will never lose your head with Sanity’s Headless content management system. CEO Magnus K. Hillestad learned a lot when he used to work for Arctic. Now he is running a tech start-up from Silicon Valley and just completed a series-B financing round, bigger than many Euronext Growth IPOs. But what is Magnus planning next…?

June 25th 2021

From well to grid! Golar LNG tells their story on liquefaction, transportation and regasification of natural gas.

GOLAR LNG CEO Karl Fredrik Staubo is among the youngest CEOs on Nasdaq, but Golar has been transporting cleaner, cheaper, natural gas for decades! Hear about the future of LNG transportation, and how Karl Fredrik teaches Gaute the difference between heating and cooling gas!

June 18th 2021

Buying Bulk is always economical! Especially if you're building the sustainable future

Bulk Founder and COB Peder Nærbø tells us how to get Amazon, Google and Facebook as partners.. from the small town of VENNESLA! It all started with a mission to reduce logistics-related pollution in Oslo! Norway proves data centers don't have to cost the Earth.

June 11th 2021

Welcome to the Rugseth show! Only on ArcticPodden!

Jens Rugseth is the Chairman and/or lead investor in a number of Oslo-listed tech companies including Crayon, Link Mobility, Sikri, Cyviz and Techstep. Is it his “two wives” that is the secret to his success? How can he find time to roll out Oche the darts bar chain and PetXL the pet store .. and why did neither Rugseth nor enough other Norwegian investors, in his view, make money from Visma?

June 4th 2021

Come Flyr with me, come Flyr, come Flyr away!

Flyr CEO Tonje Wikstrøm Frislid talks about why you launch an airline during a global pandemic. Flyr's team is ready to capitalize on a gap in the market as the world is slowly reopening. Tonje believes founding an airline afresh will allow them to recalibrate the idea of what an airline should offer. Flyr is ready for take-off!

May 28th 2021

From deep sea to outer space: Kongsberg Gruppen delivers extreme performance for extreme conditions

Gyrid Skalleberg Ingerø has been the CFO of Kongsberg Gruppen since 2017 and taken the company through a transformational acquisition, from rights issue to extraordinary dividends! Next up? The landmark spin-out IPO of Kongsberg DIGITAL?

May 21st 2021

Let’s swap to Zwipe! Zwipe’s technology connects the world of biometrics with the world of payments.

Zwipe CEO André Løvestam is benefitting from changed payment and HYGIENE habits. There is a revolution about to happen for card payments and Andre first heard about this... guess where, it was from a firm starting with an A...

May 14th 2021

COB Birger Steen of Nordic Semiconductor plays a key role in the realization of the wireless future.

Hear how many AirTAGS the Chairman of Nordic Semiconductor has bought... what he learned from the spectacular Scandinavian Online journey 20+ years ago.. and which financial firm he would rather be on the Board of...? It starts with an A...

May 7th 2021

Why is the combination of “ The Perfect Storm” and staycation a winning recipe for XXL?

XXL CEO Pål Wibe is the KING of retail and has been through a roller-coaster first year in his job at XXL! Will owning several pairs of skis and bikes make you more sustainable? Or are you just contributing to consumerism and waste? Pål Wibe dives into his vision for XXL and explains why his background as a footballer formed his expertise on working capital.

April 30th 2021

Can chopping down trees make the world greener? Norske Skog is already doing that!

Norske Skog, a company with a colorful past, is on a transformational journey. The future step in this journey is replacing oil components with wood components, making the world less reliant on fossil fuels. So how does wood from a Norwegian forest contribute to a greener world? And why can we compare CEO Sven Ombudstvedt to Elon Musk or Frank Sinatra? Listen to ArcticPodden to find out what he has in common with them!

April 23rd 2021

The takeover of the nerds! CEO John Markus Lervik, on how Cognite aim to become the biggest industrial software company in the world by commercializing Data Fusion.

Clean energy has a dirty secret – you can make money on it! Cognite CEO thinks the green shift is presented as a false dilemma: climate or jobs, saving the planet or making money. You don’t go green with red numbers. Cognite is proof you can do both. Cognite is still planning "an Aker style" IPO.. but the initial growth capital came from Accel in Silicon Valley... Why did John Markus not agree to terms with his old friend Masayoshi Son? How afraid was Google of FAST? And what was the key lesson learned about SALES and HAPPY CUSTOMERS from Cxense?

April 16th 2021

Airthings is on a mission - Empowering the world to breathe better!

AIRTHINGS CMO Lauren Pedersen is passionate about the air that we breathe! Arctic's offices may need her indoor air quality monitor! But who is Stanley Watras? This is the story of "The Radon Raiders" and how they are turning peril into profit.

April 10th 2021

Is it possible to build a Great Green Wall across Africa? Desert Control thinks so!

Mr Sivertsen is the CEO of the greenest company that ever visited the podcast / that Gaute ever came across / that will make the desert green again! ... But what does that have to do with Stavanger sand and surfing?

March 31st 2021

CEO Ørjan Svanevik talks about his babies - his ESG babies that is!

Ørjan Svanevik is the CEO of Arendals Fossekompani, a 125 year old company that has done two spin-offs, Tekna and Volue, in the last 6 months! Arendal is well and truly BACK IN BUSINESS... but there is a place in northern England Ørjan would rather be...?

March 26th 2021

The Dane who runs Bank Norwegian.

Bank Norwegian CEO Tine Wollebekk has the speed of a fintech, the strength of a bank.... and the profitability per employee of a FAANG!

March 19th 2021

KID YOU NOT! CEO Anders Fjeld on why he is not KIDding around!

The most profitable company CEO visiting the Arctic Podcast so far does not KID around when it comes to profits and sustainability. He does not dare to guess how many pillows he has at home, but knows where he bought them!

March 12th 2021

OTOVO CFO Cecilie Weltz is a star on the European solar scene!

Hear why there are no panels on her roof just yet.. and why she may be the European version of (Sunrun founder) Lynn Jurich!

March 5th 2021

How Meltwater CEO Jørn Lyseggen went from Høgegga to Silicon Valley via the Vatican!

MELTWATER is Norway's first real tech unicorn! Founder Jørn Lyseggen started with only two men, a coffee machine, and $15,000 in startup capital. Jørn tells Arctic Podcast host Gaute about the journey so far and his plans to make Meltwater "MER" iconic!

February 26th 2021

CEO of Aker BioMarine Matts Johansen is all about krill and skateboarding!

Aker BioMarine CEO Matts Johansen tells Arctic podcast host Gaute he would "rather be Tony Hawk than Kjell Inge Røkke"... and accepts a challenge which he fears more than his past dog-mushing adventures!

February 19th 2021

Thanks for the ride dinosaurs, we'll take it from here!

NEL CEO Jon-Andre Løkke is the most famous Norwegian CEO..... in Germany! How is hydrogen unlocking the potential of renewables? Arctic podcast host Gaute wonders what happened to hydrogen cars, and when will we fly hydrogen planes?

February 12th 2021

The Arctic Kahoot Quiz Podcast!

The Arctic Kahoot! Quiz Podcast! Arctic's podcast host Gaute steps outside his comfort zone (that's where the magic happens) hosting a Kahoot! quiz in English with Kahoot! CEO Eilert Hanoa!

February 5th 2021

LAKSESPESIAL! Gaute diskuterer fisk og ESG med lakseanalytikere Thomas Lorck og Axel Jacobsen.

I denne ukens LAKSESPESIAL oppfordrer Arctics lakseanalytikere Thomas Lorck og Axel Jacobsen alle til å spise laks til middag oftere! Utfordringene står i kø for tradisjonell norsk lakseoppdrett.. men innendørs SALAT produksjon derimot.. DER går det bra!

January 29th 2021

Corona-vaksine viser hvordan biotech redder verden! Arctics ekspertpanel Ulrica og Lars er begge optimister.

Corona-vaksine viser hvordan biotech redder verden! Optimistisk syn på Covid, verden og biotech fra Arctics in-house eksperter Ulrica Slåne Bjerke, forvalter av Arctic Aurora og Biotech Select fond, og biotech - analytiker Lars Mørland Knudsen - som begge er positive på verdens vegne!

January 22nd 2021

Arctics orakel Jon Gunnar Pedersen om Staten og Kapitalen!

Jon Gunnar Pedersen, Arctics bauta og tidligere statssekretær i Finansdepartementet, forsvarer støttepakker til flybransjen, men klarer ikke kjøpe el-bil. ArcticPoddens programleder Gaute Ulltveit - Moe må LANGT ned i spørsmålsbunken for å finne et quiz-spørsmål Arctics egen super-hjerne ikke kan svaret på!

January 15th 2021

Arctics tech-ekspert, Henriette Trondsen om den HOTTE IT-sektoren!

Teknologi tar over børsene. Arctics tech-ekspert, Henriette Trondsen om den HOTTE IT-sektoren. Hvem blir først utkonkurrert av Kunstig Intelligens (AI), megler-Gaute eller analytiker-Henriette?

January 8th 2021

Makro-analytiker Stein Bruun- utsiktene for børsene i 2021!

I dag, Norges beste makro-analytiker Stein Bruun! I samtale med programleder Gaute Ulltveit-Moe diskuteres utsiktene for børsene i 2021!